top_head_king

About Us

isb_brand

บริษัท ไอเอสบี อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 11 กันยายน 2543 โดยได้รับใบอนุญาติการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ) อย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ใบอนุญาตเลขที่ ว00016/2543 และดำเนินงานโดยทีมงานผู้บริหารมืออาชีพมานานกว่า 40 ปี ภายใต้การบริหารของคุณ สุดา เทอดไทย ประธานกรรมการ

 

ธุรกิจหลักของบริษัทคือการแนะนำและให้คำปรึกษาวิเคราะห์การบริการที่เกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ แผนความคุ้มครองทุกประเภทตามความต้องการของลูกค้า เรามีให้เลือกทั้งแบบรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถสาธารณะ ทุกประเภท เราคัดสรรข้อเสนอที่ดีที่สุดเพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าจะประหยัดเงินได้มากยิ่งขึ้น

Back to Top